Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie zestrony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

AkceptujęPolityka prywatności

Polityka prywatności

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat metod korzystania z danych osobowych w celu korzystania ze sklepu, zapisu do newslettera, a także sprawnej realizacji zamówień.

Wersja obowiązująca od 10 czerwca 2021 r.

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod nazwą www.kominki.eu jest Michał Miś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNICUM Michał Miś, NIP: 7962293256, REGON: 142735303, adres: ul. Andrzeja Struga 48, 26-600 Radom, e-mail: sklep@kominki.eu.

2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.kominki.eu/polityka-cookies

3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Kupujących, Użytkowników Strony/Sklepu oraz Obserwatorów na Fanpage’u - Facebook „@kominki.eu” lub Instagram „@kominki.eu”, a także gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie).

4. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kominiki.eu, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na Towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), założyć konto w sklepie, dodawać opinie o Towarach,
 2. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Michał Miś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNICUM Michał Miś, NIP: 7962293256, REGON: 142735303, adres: ul. Andrzeja Struga 48, 26-600 Radom, e-mail: sklep@kominki.eu.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie, a także Kupujący poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u - Facebook „@kominki.eu” lub Instagram „@kominki.eu”,
 4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników i Kupujących w następujących celach:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym odstąpienia od umowy i rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu/Sklepu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. udokumentowania sprzedaży, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 4. dodania opinii lub komentarza na stronie Sklepu, za zgodą osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 5. wysłania ankiety na temat opinii o usługach i Towarach Administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, za zgodą osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby
 6. marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
 7. wysłania informacji handlowych i marketingowych przez Administratora danych (Newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 8. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji Zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:

 1. złożenia Zamówienia w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
 2. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 3. dokonania zapisu na Newsletter: imię, adres e-mail,
 4. rejestracji konta w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
 5. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe.

§5 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 1. wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie, wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie, wypełnienie formularza zapisu na Newsletter,
 2. rejestrację konta w Sklepie,
 3. podanie danych niezbędnych do przygotowania i zawarcia umowy,
 4. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

 1. przez okres trwania zawartej umowy,
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu wysyłki Newslettera lub wystawienia opinii o Towarach dostępnych w Sklepie.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności w celu:

 1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej Sklepu,
 2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 3. prowadzenia obsługi księgowej przez zewnętrzne biuro rachunkowe,
 4. wysyłki zamówień za pośrednictwem brokera usług kurierskich,
 5. obsługi zamówień i wysyłki Towarów w systemie dropshippingu (jeśli dotyczy),
 6. obsługi czatu na stronie Sklepu.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online lub obsługi kredytowej (zgodnie z operatorem wskazanym w Regulaminie Sklepu).

3. Dane osobowe Kupującego, który wyrazi zgodę na wysłanie ankiety z opinią satysfakcji przez zewnętrzne serwisy zostaną udostępnione w tym celu operatorom agregacji opinii o Towarach i jakości obsługi Sklepu, tj.:

 1. Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 525-26-74-781
 2. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. (usługodawca Opineo.pl), ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, NIP: 527-267-70-09.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie danych poza EOG będzie odbywać się w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane.

5. Administrator jest administratorem danych Kupujących i Obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u - Facebook „@kominki.eu” lub Instagram „kominki.eu”, podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy.

6. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§8 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
 2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
 3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§9 Pliki cookies

Zasady korzystania przez Serwis i Sklep z plików cookies tzw. „ciasteczek” zostały określone w Polityce cookies, dostępnej na stronie www.kominki.eu/polityka-cookies

§10 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Sklepu.

Dlaczego warto kupować u nas?

Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać produkt dostosowany do Twoich potrzeb.

Darmowa dostawa

Już od 1500zł

Wsparcie techniczne

Jesteśmy dostępni codziennie

Bezpieczne płatności

Przyjazne płatności on-line

Korzystne zakupy

14 dni na zwrot zamówienia

Newsletter

Otrzymuj najlepsze oferty, informacje o aktualnych promocjach i zniżki - bezpośrednio na Twój e-mail

Zapisz się do newslettera wpisując swój adres e-mail: